Pozostałe usługi

W ramach mojej oferty pomagam w:

Rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Managers discussing business activity

Doborze odpowiedniej formy prawnej prowadzonej działalności

Finance data on digital tablet

Wyborze korzystnej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych

Income Tax Return Deduction Refund Concept

Wyborze formy rozliczania zobowiązań podatkowych (okresy rozliczeniowe, możliwość zastosowania zaliczek uproszczonych)

talented

Przeprowadzaniu analiz w zakresie wyboru formy zatrudnienia osób w zakresie kosztów z tym związanych oraz ryzyka na gruncie przepisów z zakresu prawa pracy

service-large.jpg

Analizie rozwiązań prawnych i księgowych pod kątem ich zastosowania w danym stanie faktycznym i wpływu na obraz jednostki zaprezentowany w sprawozdaniu finansowym

Jesteś zainteresowany ?

Skontaktuj się z nami