Od 17 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana wysokości stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, według których pracodawca pokrywa koszty używania pojazdów prywatnych używanych przez pracowników do celów służbowych. To pierwsza zmiana stawek od 2007 roku.

Stawki za tzw. kilometrówki wyznaczają wysokość zwrotu kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.

2 stycznia 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie ministra infrastruktury z 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów
osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. To rozporządzenie zmieniające weszło w życie 17 stycznia 2023 roku.

Od 17 stycznia 2023 r., koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe niż:

*   dla samochodu osobowego:
–  o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 0,89 zł,
–  o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 1,15 zł;
–  dla motocykla – 0,69 zł;
–  dla motoroweru – 0,42 zł.

Nowe stawki kilometrówki zaczęły obowiązywać od 17 stycznia 2023 r. natomiast zgodnie z przepisem przejściowym – w przypadku, gdy oświadczenie pracownika o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych zostało złożone i nierozpatrzone przed 17 stycznia, do ustalenia kwoty miesięcznego ryczałtu przy zwrocie kosztów używania pojazdów do celów służbowych zastosowanie znajdą nowe stawki.

tax season
Zapraszam do współpracy. Prowadzenie księgowości i rozliczeń firmowych.
Jesteś zainteresowany ?

Skontaktuj się z nami