Poradnik eksperta

MF zachęca do kontaktów elektronicznych

Ministerstwo Finansów zachęca do korzystania z elektronicznych form rozliczeń i zdalnego kontaktu z jednostkami Krajowej Administracji Skarbowej. W wyjątkowych sprawach, których nie można załatwić elektronicznie, podatnicy będą obsługiwani w urzędach skarbowych.

W związku z rosnącą ilością zachorowań oraz sytuacją epidemiologiczną spowodowana Covid-19 resort finansów apeluje o korzystanie z elektronicznych form kontaktu z jednostkami KAS.
Elektroniczne formy obsługi Klienta

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zachęca do korzystania
z e-usług i kontaktu z urzędami skarbowymi poprzez e-PUAP
i infolinie.

Resort finansów przypomina, że usługi e-Deklaracje i Twój e-PIT, dostępne na stronie podatki.gov.pl, pozwalają na sprawne rozliczanie podatków bez wizyty w urzędzie skarbowym.

Natomiast w serwisie biznes.gov.pl znajdują się opisy elektronicznych usług świadczonych przez urzędy skarbowe, między innymi informacje o tym w jaki sposób, elektronicznie, można złożyć wniosek i uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu
w podatkach oraz należnościach celnych lub stwierdzające stan zaległości.

Infolinia KIS
Krajowa Informacja Skarbowa udzieli Ci informacji podatkowych
i celnych przez telefon:
  • 22 330 03 30 (z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (z zagranicy)
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.
tax season
Zapraszam do współpracy. Prowadzenie księgowości i rozliczeń firmowych.
  • SLIM VAT uproszczenie i unowocześnienie  rozliczeń VAT

SLIM VAT to akronim utworzony ze słów simple, local and modern, czyli podatek nowoczesny, prosty w obsłudze, dostosowany do lokalnej specyfiki państwa, w którym funkcjonuje. Duży nacisk będzie kładziony na elektronizację usług i kontaktów z organami podatkowymi.  Zostanie zniwelowane kompletowanie niepotrzebnej dokumentacji. Uchwalona przez Sejm 27 listopada 2020 r. nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług dostosowuje się do wnoszonych przez przedsiębiorców próśb skierowanych do Ministerstwa Finansów. Ustawodawca chce dostosować przepisy do warunków działania małego i średniego biznesu. Obecnie ustawa czeka na rozpatrzenie poprawek Senatu.

Założenia pakietu SLIM VAT

Uproszczenia w podatku VAT mają dotyczyć przede wszystkim obszarów dotyczących prostego fakturowania, ułatwienia dla eksporterów, wspólnych kursów walut z podatkiem dochodowym, korzyści finansowych. Pakiet dotyczy:

a)     uproszczenia przy korektach faktur
b)     ułatwienia dla eksporterów
c)     spójne kursy walut
d)    korzyści przy odliczeniu VAT – odliczenie VAT w przypadku nabycia usług noclegowych w celu ich odsprzedaży
e)     wydłużenie terminu do odliczenia VAT naliczonego na bieżąco, łącznie do 4 okresów, przy rozliczeniach miesięcznych
f)    prezenty małej wartości do 20 zł
 
Podstawa prawna:
Art. 5 ust. 1, art. 31a ust. 2, art. 41 ust. 9a, art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług
Art. 11a ustawy z dnia 26 lipca 1996 o podatku dochodowym od osób fizycznych
 
 

Jesteś zainteresowany ?

Skontaktuj się z nami