Obsługa
Księgowo-Podatkowa

Documents in shelves at office

Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów

Businessman analyzing financial charts and reports

Prowadzenie Ewidencji Przychodów – Ryczałt

ksiega-rachunkowa-e1513712449494

Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych

Female accountant calculations

Prowadzenie ewidencji podatku VAT

Zapraszam do współpracy. Prowadzenie księgowości i rozliczeń firmowych.

Sporządzanie deklaracji podatkowych

tax season

Sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu uzyskiwanych dochodów osób prawnych i fizycznych z działalności gospodarczej

Financial Manager at Workplace

Sporządzanie okolicznościowych deklaracji/formularzy podatkowych (podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych)

Drawing conclusions

Sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu działalności osób fizycznych w sferach niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochody z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych, sprzedaży rzeczy)

Jesteś zainteresowany ?

Zapraszam do współpracy.


Kontakt