Kompleksowa obsługa
Kadrowo- Płacowa

Profesjonalna i rzetelnie prowadzona dokumentacja stanowi kluczowy element funkcjonowania każdej firmy.

Zakres usług kadrowo-płacowych obejmuje:
Business lady checking employment contract

Sporządzanie i konsultowanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych

Issuing Payment by Check

Sporządzanie miesięcznych list płac

Young woman in a vinyl record store

Prowadzenie kartotek wynagrodzeń

Businessman accountant working analyzing and calculating expense financial annual financial report

Rozliczanie miesięcznych zaliczek z tytułu podatku dochodowego pracowników, w tym sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach PIT-11, IFT-1/IFT-2, PIT-8C,

Businesswoman analysing documents

Prowadzenie pozostałej dokumentacji kadrowej m.in. w zakresie urlopów związanych z rodzicielstwem

Two business leader women discussing the charts and graphs showing the results

Sporządzenie rozliczeń rocznych dla pracowników/zleceniobiorców (PIT-40, PIT-37/PIT-36)

289919,468488

Kompleksową obsługę rozliczeń z ZUS, w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji i raportów ZUS

Need medical insurance

Przygotowanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań pracowników do ZUS, zgłoszeń do ubezpieczeń zdrowotnych członków rodzin pracowników

Business Man Handing Out Report Restaurant Table Concept

Wystawianie dokumentów kadrowych na życzenie pracodawcy bądź pracownika

Corruption Concept, Government officials are accepting corruption payments that businessmen deliver.

Wystawianie zaświadczeń o dochodach, zatrudnieniu, Rp7

Young female doctor with stethoscope

Kontrola ważności okresowych badań lekarskich pracowników, terminów obligatoryjnych szkoleń BHP pracowników

One of young male financiers pointing at document with financial information

Sporządzanie rocznych rozliczeń z tytułu działalności osób fizycznych w sferach niezwiązanych z działalnością gospodarczą (dochody z tytułu pracy, umów cywilnoprawnych, sprzedaży rzeczy)

Job Interview Top Shot

Wystawianie świadectw pracy

Close-up of files and file folders on a desk top in an office.

Prowadzenie akt osobowych pracowników

Guest booking a tour at a hotel

Monitorowanie wykorzystania urlopów pracowniczych

Jesteś zainteresowany ?

Skontaktuj się z nami